Poster Forge 2.3.19

Poster Forge 2.3.19

RonyaSoft – 29,7MB – Freeware – Windows
ra khỏi 4 phiếu
Poster Forge is a new software tool that allows you to quickly make your own impressive posters without any efforts and totally for free! It provides you with carefully made templates for creation of inspirational, motivational, movie or old west "Wanted" posters on your computer. With the help of a special built-in utility, you can print big size posters and hang them on the wall. What is more, you can publish your new posters in the Internet (myspace, livejournals, flickr, etc.). Don't wait, put your creative ideas in your new posters with Poster Forge at any time, any place and share them with your friends and colleagues!

Tổng quan

Poster Forge là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi RonyaSoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 94 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Poster Forge là 2.3.19, phát hành vào ngày 05/10/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 14/10/2007.

Poster Forge đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 29,7MB.

Người sử dụng của Poster Forge đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Poster Forge!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 94 UpdateStar có Poster Forge cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản